Bioenergi – förnyelsebara biobränslen

I Sverige finns det en hel del förnyelsebara biobränslen som kommer från skogsindustrin och jordbruket. Genom att ta till vara på de restprodukter som uppstår då man avverkar skog och föder upp boskap så kan man ersätta en stor del av de fossila bränslena med miljövänligare alternativ. Det här är något som redan har lett till stora förändringar både för enskilda hushåll och kollektivt. Det finns dock en diskussion omkring några av de förnyelsebara biobränslena som ifrågasätter om de verkligen utgör ett stabilt och kostnadseffektivt alternativ.

 

Pellets och ved

Bland de allra billigaste formerna av biobränsle för uppvärmning finner vi ved och pellets. Ved kan man använda för att värma upp luft och vatten i ett hus, och pellets likaså. Ved är den allra enklaste formen av biobränsle som den med skog på sin mark lätt kan använda i en vedpanna som är kopplad till en ackumulatortank. För att dra nytta av pellets så behöver man inte handla stora mängder ved eller ha tillgång till skog på sin mark. Pellets komprimerar nämligen stora mängder energi i små pelletsstavar på 6 till 8 mm. De här kan man elda i pelletspanna för att värma ett hus med, och det gör man på många håll i Sverige.

 

Både pellets och ved anses vara smarta alternativ tillsammans med en annan miljövänlig metod som till exempel solfångare. Om man eldar pellets och ved på rätt sätt så ska utsläppet av koldioxid inte bli större än att det kan tas upp av skogens naturliga kretslopp.

 

Biogas

Biogas är en annan spännande form av bioenergi som blivit särskilt uppmärksammad sedan man på flera håll i Sverige gick över till biogasdrivna bussar i innerstäder. Man kan alltså använda biogas för att driva fordon med, men den är också nyttig för uppvärmning av hus och till matlagning. Där det finns stadsnät med gas för hushåll så har man kunnat implementera biogas tillsammans med naturgas. Biogas utvinner man från biologiskt nedbrytbara avfallsprodukter som sopor och gödsel. Det är mycket miljövänligt att använda sig av biogas från gödsel eftersom detta kraftigt minskar på växthusgaserna samtidigt som man får ut en massa energi från en produkt man ändå måste hantera och göra sig av med.

 

Torv

Torv är en typ av bioenergi som är förnyelsebar, men på grund av att det tar så lång tid för torv att återskapas så finns det de som anser att torv bör klassas som ett fossilt bränsle. Man måste ha tillstånd för att bränna torv och idag används det endast av några få kraft och värmeverk i Sverige som ser nyttan av att kombinera torven med andra biobränslen. Utvinning av torv kräver rätt väderförhållanden och även noggrann planering. Därför anses inte torv vara ett av de allra viktigaste av framtidens biobränslen även om vi i Sverige skulle kunna utvinna mycket torv under många år framöver.