Biogas

Biogas kallas även för rötgas och sumpgas. Då man samlar biologiskt nedbrytbart avfall i en syrefri miljö så bildas det metangas och koldioxid. Det är det här som är biogas och den kan man använda som drivmedel och även till uppvärmning och matlagning. Vid reningsverk och soptippar har man idealiska förhållanden för att utvinna biogas och det gör man också på flera håll i Sverige. År 2010 publicerade en grupp forskare från Lunds tekniska högskola en rapport som fastställde att biogas är det bästa biobränslet!

 

Biogas som bränsle

I rapporten från Lunds tekniska högskola så kunde man läsa att det är biogas från gödsel som ger störst klimatnytta eftersom den kan ersätta bensin och diesel. Det är sedan slutet av 90-talet vanligt med bussar som drivs av biogas och detta har bidragit till en bättre miljö i städer med tät trafik. Det är inte bara bussar som kan drivas med biogas. Genom att bygga ut biogasnätet i Sverige så kan alltfler privata fordon samt taxiföretag utnyttja denna miljövänliga typ av bränsle.

 

För att kunna driva en bil med gas så adderar man ett separat bränslesystem och låter bensinmotorn få finnas kvar som den är. Man kan kombinera biogas med naturgas men förhoppningen är att man i framtiden ska kunna använda sig uteslutande av biogas eftersom det är billigare och bättre för miljön.

 

Biogas för uppvärmning och matlagning

I Stockholm har man sedan 2011 blandat naturgasen i stadsgasnätet med biogas. Det betyder alltså att den som lagar mat och värmer med gas från detta gasnät gör så med biogas. Ett tag så ansågs den traditionella gasspisen som utdaterad av moderna elektriska varianter, men med tanke på den nya tekniken med biogas så kan man alltså dra nytta av att fortfarande ha möjlighet till att laga mat och värma sitt hem med gas. Man kan även tillverka elektricitet med hjälp av den energi som finns i biogasen. Om man använder en gasmotordriven generator så kan man få ut både el och värme från biogasen.

 

Biogas från gödsel

Den bästa biogasen kommer från gödsel. Växthusgaserna minskar nämligen kraftigt då man utvinner biogas från gödsel. Det finns beräkningar som jämför biogas från gödsel med bensin och diesel. Genom dessa har man kunnat se en minskning av utsläpp på 148 procent med biogasen. Då man samlar gödsel och låter det röta till biogas så får man ett utsläpp av metan som är en 25 gånger starkare växthusgas än koldioxid. Man kan alltså se på gödselstacken som en bomb av metan!

 

Då man behandlar gödsel i en biogasanläggning så löser man många av jordbruksindustrins miljöproblem. Den gas man utvinner kan användas direkt av småskaliga kraftvärmeverk eller till fordon, uppvärmning och matlagning. Biogas är ett område som har en viktig del i de projekt som planeras idag för att vi ska ha en miljövänlig och hållbar utvinning av energi även i framtiden.