Om pellets

Pellets kan vara ett bra alternativ för den som vill värma upp sitt hus på ett billigare sätt än till exempel med el och olja. Det man ska komma ihåg vad gäller pellets är att den här metoden för uppvärmning som mest kan stå för 70% av den totala uppvärmningen av ett hus. Därför så bör man kombinera pellets med någon annan form av värmesystem. Efter ved så är pellets den mest energisnåla formen av uppvärmning som dessutom är förnyelsebar.

 

Ett billigt alternativ

I ett land som Sverige så finns det stor tillgång till skog och skogsindustri vilket gör att pelletsproduktionen blir ekonomisk och ett gångbart alternativ. Då man ändå måste hantera spill i samband med att man avverkar skog så är det ett smart och miljöriktigt att skapa pellets av restprodukterna. Det finns 3 huvudtyper av pellets och dessa är avlång pellets, 6 mm och 8 mm långa, samt pelletsbriketter som är lite större. Gemensamt för alla typer av pellets är att de innehåller en stor mängd energi. Det gäller dock att köpa pellets av hög kvalitet för att säkra sig om att den verkligen innehåller mycket energi.

 

I Sverige så är bra pellets märkt med Svanen vilket innebär att den är hård, inte smular, och är gjord av träslag som bidrar till små utsläpp av koldioxid. Även om man skaffar den allra bästa typen av pellets som finns med Svanenmärkning, så kan man lita på att det här är ett kostnadseffektivt alternativ för uppvärmning.

 

I kombination med andra metoder

Man behöver använda pellets i kombination med någon annan typ av värmemetod för att klara av att värma ett hus året om. Ett bra alternativ kan vara att kombinera sin pelletspanna med solfångare. Under vintern så kan man använda sig mer av pelletsen och på sommaren så kommer solfångaren att ta hand om husets uppvärmning. Denna kombination ger en miljövänlig uppvärmning av hus och hem som även kommer att spara mycket pengar på lång sikt. Även om man inte kan kombinera pellets med en miljövänlig metod som solfångare så gör pelletseldningen att man kan dra ner på kostnaderna för uppvärmning av både luft och vatten i ett vanligt hus. Man brukar dock säga att man ska ha en öppen planlösning i ett hus för att uppvärmning med pellets ska bli så effektiv som möjligt.

 

Vem bör välja pellets?

Det är mycket vanligt med pellets i Sverige och de flesta kan skaffa en pelletspanna och börja värma sitt hem med pellets. Om man sedan tidigare värmer sitt hus med en oljepanna så brukar det räcka med att man byter brännare till pellets, så det kräver inte att man byter ut hela värmesystemet för att kunna gå över till pellets. Man behöver ha någon form av utrymme för att lagra sin pellets och här måste det vara torrt. Pellets är dock mycket tåligt och det vare sig möglar eller fryser. Det bästa är om man kan ha ett pelletsförråd i nära anslutning till pannan så att det blir möjligt med en automatisk inmatning av pellets till brännare. Dessutom gör detta att man kan ta emot större mängder pellets som blåses in i förrådet direkt från den bulkbil som levererar.