Pelletseldning och därmed värme från pellets är ett alternativ till uppvärmning av ett hus. Ett alternativ som dock kan kräva lite eftertanke, för det finns en del aspekter att ta hänsyn till där.

Att det är miljövänligt är knappast något att diskutera då det är ett förnybart biobränsle med en ständig tillgång till.

 

Pelletsbrännaren, oljans nemesis

Pelletsledningen har den fördelen att en pelletsbrännare relativt enkelt kan appliceras på en värmepanna som används för olja. I princip är det bara att ta bort oljebrännaren och sätta dit en pelletsbrännare och lite installation så har man konverterat den gamla oljepannan till pellets.

Kostnaden för en sådan installation brukar ligga i storleksordningen 20.000 kronor. Vilket i förhållande till oljepriset är i princip försumbart.

Marknaden totalt sätt för installation av den typen av pelletsbrännare är numera inte speciellt stor då den största delen av konvertering redan är gjord.

 

I det här sammanhanget kan man betänka att en konverterad oljepanna inte är det mest optimala för att elda pellets med. Den har inga problem att klara av det men en större effektivitet uppnås med en värmepanna som är gjord direkt för pellets och då även i kombination med el/ved.

 

Hanteringen med pelletsvärme

Om man ser till ett normalt hushåll där leveransen av pellets kommer på pall kan det vara bra att veta att det brukar rymmas 52 säckar á 16 kilo på en pall. För att undvika frakt behöver man ofta beställa minst 4 pallar. Vilket ger 208 säckar med en totalvikt av drygt 3 ton.

Nu är det inga större problem att låta pallarna stå ute i regn och rusk till dess man bär in dem då i allmänhet pallarna är väl skyddade.

Däremot hanteringen av säckarna är något man kan tänka lite på.

 

För en mindre villa kan förbrukningen av pellets under den kalla årstiden uppgå till två säckar per dag om även varmvattnet skall värmas upp. Pelletsförrådet som hör till brännaren har en kapacitet på 10 säckar om man tar standardutförandet. Det ger en påfyllning var femte dag.

Pelletsbrännare av den sorten som finns på värmepannor för olja brukar kräva en rengöring ungefär en gång i veckan vid kontinuerlig användning.

Helt underhållsfritt är med andra ord det inte att skaffa sin uppvärmning med hjälp av pelletsvärme.

 

 

Pelletseldning och framtiden

Framtiden för pelletseldning i den mindre hushållsskalan och då framför allt för de som konverterade sin oljepanna kan nog anses vara vikande.

Oljepannorna har en fysisk livslängd och när det är dags för byte så står valet mellan att skaffa en kombipanna som går på pellets/el och kanske med komplement av solceller och ved. Eller att skaffa en form av värmepump istället. Ett system som kräver mindre fysiskt arbete för att hålla igång.