Torv

Torv är ett biobränsle som utvinns på flera håll i Norrland där det finns mossar och myrar som har den kvalitet som krävs för att man ska kunna utvinna detta energirika material. Torv består av kärrväxter som är delvis förmultnade samt mossor. Ungefär 15% av Sveriges yta utgörs av torvmossar och dessa anläggs för att utnyttjas under en 20 årsperiod. Eftersom torv består av mer energi än de flesta biobränslen så används den ofta tillsammans med andra bränslen för att ge en effektivare förbränning.

 

Utvinning av torv

Den torvreserv som finns i Sverige kommer att räcka länge. Det är dock inte så enkelt att utvinna torv eftersom detta kräver stor planering. Först måste man undersöka en mosse noggrant för att avgöra om där finns tillräckligt med energi för att det ska löna sig med torvutvinning. Efter detta måste man röja undan buskar och träd för att komma åt torven. Efter detta måste man dränera området så att vattenhalten minskar. För att sedan få upp torven så kan man fräsa upp ett tunt lager som sedan får soltorka på mossen. Alternativet till detta är att man använder maskiner som gräver upp bitar som är omkring 2 decimeter långa. Dessa bitar får sedan ligga på mossen och soltorka under några veckors tid.

 

För att man ska kunna utvinna torv så måste man ha rätt väderförhållande. Eftersom utvinning av torv kräver soltorkning så utvinner man den under sommaren, men om det blir en riktigt regnig sommar så kan produktionen av torv störas vilket gör att man inte kan räkna med en stabil och konstant produktion. Det är just detta som gör att torv inte är ett lika populärt biobränsle som andra typer av biobränslen som inte kräver lika stor planering och heller inte påverkas lika lätt av väderförhållanden. Man kan utvinna torv från en och samma mosse under 20 års tid. Efter detta brukar man plantera träd på platsen så att en naturlig återväxt kan ske. Det är dock inte bara väder och en komplicerad utvinningsprocess som har gjort att torvproduktionen i Sverige minskat. Förbränning av torv kräver nämligen utsläppsrätter. Torven är förnyelsebar, men det kan ta flera tusen år innan man får ny torv så det är inte en metod som kan anses tillhöra de allra bästa förnyelsebara biobränslena.

 

Torv i värmeanläggningar

Den torv man bryter i Sverige för energi används i svenska värme- och kraftvärmeverk. I dessa använder man torven tillsamman med andra skogsbränslen för att effektivisera förbränningen. Torven minskar de problem som ofta uppstår med slaggbildning och korrosion i pannor då man eldar biomassa. Det finns en diskussion omkring torv där en del säger att torv inte ska klassas som biobränsle eftersom förnyelseprocessen är så långsam. På många håll i världen har detta lett till att man anser att torv är ett fossilt bränsle. Den svenska torv-utredningen från 2002 kom fram till att man ska klassa torv som torv.

 

Det går att bryta mer torv i Sverige, men framtiden för detta bränsle beror till stor del på klassifikation och hur handel och utsläppsrätter kommer att formas för Europa och resten av världen.