Ved

Ved

I Sverige är skogen en stor energikälla och vi använder den till att värma upp våra hem och för att skapa energi med hjälp av ved eller pellets. Ved är en typ av biobränsle som många kanske inte tänker på som ett miljövänligt alternativ. Fördelarna med ved är många. Först och främst så är det bra att man hela tiden kan återskapa den här typen av biobränsle genom att se till att återväxten av skog motsvarar den del man avverkar. De koldioxidutsläpp som kommer från eldning av ved anses också vara så pass små att de tas upp av skogen i ett naturligt kretslopp och därför inte bidrar till växthuseffekten.

 

Ved – ett miljövänligt och billigt alternativ

Många blir förvånade då de ser att ved listas som ett biobränsle som är miljövänligt. Man kan ju lätt få intrycket av att ved är något som ger farliga utsläpp i form av koldioxid och dessutom bidrar till skövling av skog. I Sverige skövlar vi inte skogen och de företag som producerar ved för uppvärmning tar ett ansvar för att skogen måste få växa till igen i en jämn takt innan man avverkar på nytt. Dessutom bidrar inte utsläppen från vedeldning till växthuseffekten, och skogsbrukare kan faktiskt öka sin marks upptagningsförmåga av koldioxid genom att jobba med en hållbar skogsbruksplan.

 

Det är också mycket billigt att elda med ved och många finner att det här alternativet tillför trivsel som inget annat biobränsle kan åstadkomma. Om man vill värma sitt hem med ved så kan man skaffa veden från egen skog eller köpa den. Vissa områden i Sverige drar större nytta av den här typen av bioenergi, men generellt sett så finns det så pass mycket skog i Sverige att ved förblir ett alternativ för framtidens växande energibehov.

 

Så värmer man med ved

Man måste använda sig av en braskamin för att värma med ved och den här metoden är särskilt uppskattad för att den kan ge en reservvärmekälla vid elavbrott samt att den bidrar till trivseln i ett hem. Om man ska använda sig av ved för uppvärmning så får man vara beredd på lite mer jobb än vad till exempel en pelletspanna kräver. För att undvika hälsoskadliga utsläpp av rökgaser så måste man ha en väl fungerande utrustning. Dessutom kan man inte elda våt ved utan att rökutveckling uppstår. Om man bor i ett område med tät bebyggelse så är det mycket viktigt att man lär sig att elda rätt och tar hänsyn till sina grannar som givetvis inte ska behöva bli utsatta för rök från eldningen.

 

För att elda på rätt sätt så ska man alltså använda torr ved, tända upp brasan snabbt och se till att den alltid håller en normal storlek. Man ska räkna med ett års torkning innan man kan elda med veden. En vedpanna behöver en keramisk insats samt en ackumulatortank på omkring 1500 liter. Liksom för pelletspannan så rekommenderas det att man kombinerar en vedpanna med solfångare för sommarens soliga månader.